Po wczorajszej wizycie Prezydenta w ORLEN OIL Jedlicze, w której to Prezes ORLEN p. Daniel Obajtek publicznie powiedział, że wydajność nowych instalacji produkujących płyn antywirusowy wynosi 250 tys. litrów na dobę, czyli ponad 10 tys. litrów na godzinę. Wyliczyłem ile PKN Orlen zarabia na panice wokół koronawirusa. To ponad 20 zł na każdym pięciolitrowym opakowaniu płynu (kosztuje 60 zł) – pisze Jarosław Kościelny.

 1. Inwestycja

Założyłem, że ORLEN wydał na inwestycję, by produkować środek dezynfekujący, 30 milionów złotych. Jestem przekonany, że ORLEN tyle nie wydał, ale z drugiej strony brak tej pozycji w kalkulacji mógłby prowadzić do zniekształcenia wyniku. Założyłem także, że zwrot z inwestycji ma być na poziomie 20% w skali roku. W założeniach wziąłem pod uwagę, że linia produkcyjnama wydajność 2.000 baniek na godzinę. Założyłem też, że ORLEN pracuje trzy zmiany, tj. 500 godzin w miesiącu.Uważam, że ten punkt w moim zestawieniu jest przeszacowany, niemniej zostawiam go w takiej formie, by uniknąć posądzeń o zniekształcenie.

Koszt inwestycji na 1 bańkę 5l – 0,50 zł

 • Koszt finansowania inwestycji

Jako koszt finansowy tej inwestycji wziąłem pod uwagę, że ORLEN finansuje się poprzez wypuszczenie obligacji. Obligacje dla inwestorów indywidualnych 2017, seria E, z oprocentowaniem WIBOR 6M (1,75%) + marża 1,2% = 2,95%

Koszt finansowania inwestycji na 1 bańkę 5l – 0,92 zł

 • Etanol

Udział etalonu w środku wynosi 70%, czyli 3,5 litra. Do wyliczeń wziąłem kontraktową cenę z giełdy na poziomie 1,226 USD za 1 galon. Jako kurs USD/PLN przyjąłem kurs 4,00 zł za 1 USD. 1 galon = 3,79 litra.

Koszt etanolu na 1 bańkę 5l – 4,53 zł

 • Transport etanolu

Skoro przyjąłem, że ORLEN kupuje etanol na giełdzie, to trzeba doliczyć koszty transportu do zakładu produkcyjnego. Do wyliczeń wziąłem koszty frachtów morskich a także drogowych. Jako średnią ważoną przyjąłem 0,50 zł za litr. Żeby to zobrazować, to wychodzi, że koszt transportu jednego TIRa wynosi około 12.000,00 zł

Koszt transportu na 1 bańkę 5l – 2,50 zł

 • Woda

Nie znam udziału % wody w składzie środka. Przyjąłem więc, że wody jest 18%. Jako podstawę do wyliczeń przyjąłem – według mnie zawyżoną – cenę z wodociągów na poziomie 10,00 zł za 1 m3, czyli 1.000 litrów.

Koszt wody na 1 bańkę 5l – 0,01 zł

 • Alkohol izopropylowy

Nie znam udziału % alkoholu izopropylowego w składzie środka. Przyjąłem więc, że alkoholu jest 10%. Jako podstawę do wyliczeń przyjąłem cenę hurtową na poziomie 7,00 zł za litr.

Koszt alkoholu izopropylowego na bańkę 5l – 3,50 zł

 • Gliceryna

Nie znam udziału % gliceryny w składzie środka. Przyjąłem więc, że gliceryny jest 2%. Jako podstawę do wyliczeń wziąłem cenę hurtową na poziomie 8,00 zł za litr.

Koszt gliceryny na bańkę 5l – 0,80 zł

 • Środki zapachowe

Nie wiem jakie środki zapachowe ORLEN używa do swojego środka. Mając na uwadze ceny hurtowe koncentratów zapachowych, to koszt na jedną bańkę nie przekracza 1,00 zł.

Koszt środków zapachowych na bańkę 5l – 1,00 zł

 • Koszt pracowników

Przyjąłem do kalkulacji, że do takiej produkcji potrzeba 60 pracowników(20 na zmianę). Jako miesięczny koszt dla pracodawcy na 1 pracownika przyjąłem 10.000,00 zł obejmujący wynagrodzenia, składki, urlopy.

Koszt pracowników na 1 bańkę 5l – 0,60 zł

 1. Opakowanie

Koszt bańki 5l z naklejką nie przekracza 2 zł

Koszt opakowania na 1 bańkę 5l – 2,00 zł

 1. Inne

Jako inne koszty niewiadome przyjmuje standardowo 5% z pozycji 1-11. W tym przypadku mamy sumę z poz. 1-1 na poziomie 16,36 zł

Koszt innych na 1 bańkę 5l – 0,82 zł

SUMA KOSZTÓW DO TEGO PUNKTU TO – 17,18 zł netto

MARŻA PRODUCENTA 30% – 7,36 zł netto

CENA PRODUCENTA – 24,54 zł netto

KOSZT TRANSPORTU NA STACJE MAKS – 1,35 zł

KOSZT ZAKUPU PRZEZ STACJĘ WRAZ Z KOSZTEM TRANSPORTU MAKS – 25,89 zł netto

MARŻA STACJI 30% – 11,10 zł netto

CENA SPRZEDAŻY NA STACJI NETTO – 36,99 zł

CENA SPRZEDAŻY NA STACJI BRUTTO 8 % VAT – 39,95 zł

Jarosław Kościelny

Pokaż więcej Jan Piński
Pokaż więcej w  Aktualne

Zobacz też

Giertych: Conspiracy against Ukraine. Kaczynski, Orban, Putin – Injustice League

The following text by the former deputy prime minister of Poland and a well-known lawyer e…