Poniższy tekst to opis walki z zagrożeniami terrorystycznymi na przykładzie genialnych rozwiązań geniusza od zarządzania zasobami ludzkimi, czyli Mariusza Kamińskiego, wspieranego przez Macieja Wąsika, niestrudzonego nadzorcy oficjalnych i nieoficjalnych pióropałkarzy – napisał dla portalu sluzbyspecjalne.com, oficer wywiadu.

Temat jest intrygujący dla współczesnego świata zmagającego się z tym problemem od wielu pokoleń. Sposoby wyrażania żądań przez stosujących terroryzm ewoluują tak jak metody ich zwalczania.

Jednak to w Polsce stworzono nowatorski sposób identyfikowania i zwalczania zagrożeń dzięki genialnemu strategowi, który zaproponował obozowi rządzącemu nową strategię zarządzania w służbach, a być może i w biznesie (oby nie w służbie zdrowia…). 

Strategia nazywa się G and G, czyli w potocznym języku geniusz i geniusz i nie wiem, dlaczego złośliwcy uważają inaczej.

Zgodnie z tak poważną i zajmującą problematyką w ABW utworzono dwa centra walki z terroryzmem i na czele postawiono dwie osoby o unikatowych umiejętnościach i predyspozycjach. Otóż z jednej strony broniła nas genialna pani Anna zarządzająca Centrum Prewencji Antyterrorystycznej w skrócie CPT ABW, a z drugiej pani Eliza obecna szefowa Departamentu VII ABW, czyli Departament zwalczania Terroryzmu i Zagrożeń Strategicznych.      

Nie wyjaśnię genialnego wręcz w prostocie rozwiązanie problemu, ponieważ jest to wiedza tajemna mająca być elementem zaskoczenia dla naszych przeciwników.

Nie jest bowiem możliwe, aby na takie stanowiska aplikowały osoby nie mające zielonego pojęcia o zadaniach komórek którymi zarządzają.

Wyjątkowość tych osób potwierdzają awanse w ostatnich 4 latach, przecież jak by się nie znały to chyba by nie awansowały.

Dla jasności oceny przez czytelników  muszę przypomnieć jednak zapytanie numer 2074 pani poseł z PSL Bożeny Żelazowskiej z dnia 24.11.2020 r.

1.    Dlaczego Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW (CPT ABW) pojawiło się w statucie ABW dopiero w październiku 2018 r. na mocy zarządzenia nr 163 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Co w takim razie otworzył Premier RP w dniu 22 maja 2018 r.? 

2.    Dlaczego powołano CPT ABW pomimo istnienia od 2007 r. w strukturze ABW Centrum Antyterrorystycznego (CAT)?

3.    Czy ustawowe uprawnienia dotyczące profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przestępstwom opisanym w Kodeksie karnym nie są domeną Policji i MSWiA? Dlaczego ABW wchodzi z projektem CPT w obszar działania innych instytucji państwowych?

4.    Czy w opinii Pana Premiera działalność CPT ABW nie dubluje zadań CAT?

5.    Które z państw Inicjatywy Trójmorza przystąpiły oficjalnie do współpracy z CPT ABW w celu realizacji idei profilaktyki terrorystycznej i tylko w tym celu?

6.    Czy umieszczone na stronie internetowej informacje o misji CPT ABW są oficjalnym stanowiskiem szefa ABW?

7.    Dlaczego zarówno strona internetowa CPT w polskiej domenie gov.pl (https://tpcoe.gov.pl/) oraz prezentowane w niej informacje o wydarzeniach, a także dystrybuowane w trakcie spotkań materiały instruktażowe są sygnowane anglojęzyczną nazwą CPT ABW – Terrorism Prevention Centre of Excellence?

8.    Jaką procentowo liczbę godzin szkoleniowych z całości zrealizowanych szkoleń w okresie od listopada 2018 r. do listopada 2020 r. wykonali na rzecz CPT ABW komercyjni instruktorzy zewnętrzni, którzy nie są funkcjonariuszami ABW? Dlaczego szkolenia sygnowane przez CPT ABW wykonują podmioty prywatne?

9.    Ile poradników, filmów instruktażowych czy elementów kampanii społecznych przygotowało CPT ABW od momentu powstania? Proszę również o informację, gdzie są one udostępniane dla zainteresowanych.

10.  Czy prawdą jest, że aktywność CPT ABW doprowadziła do zamknięcia – działającego od 10 lat i rozpoznawalnego w społeczeństwie – rządowego portalu antyterroryzm.gov.pl, który był zarejestrowany przez ABW i prowadzony na wzorcu poprzedniej strony internetowej abw.gov.pl?

11.  Czy CPT ABW jest od początku najmniejszą liczebnie jednostką organizacyjną w historii ABW? Jeśli tak, to jak wygląda obecnie relacja procentowa osób zajmujących kierownicze stanowiska (dyrektorzy, naczelnicy) do liczby pracowników merytorycznych zatrudnionych na stałe w CPT ABW?

12.  W którym miesiącu 2018 roku powołano oficjalnie p.o. dyrektora CPT ABW?

13.  Czy osoba mianowana w 2018 r. na stanowisko dyrektora CPT ppłk dr Anna Kańciak-Kulińska posiadała stosowne kompetencje i doświadczenie na kierunku przeciwdziałania terroryzmowi? Co to były za kompetencje? Jakie dotychczasowe doświadczenie posiadała?

14.  Czy aktualny dyrektor CPT ABW ppłk dr Anna Kańciak-Kulińska awansowała w czasie krótszym niż 3 lata ze stopnia kaprala na stopień podpułkownika? Proszę podać okres, jaki upłynął pomiędzy poszczególnymi awansami w tym okresie.

15.  Proszę o informację, w jakim zakresie CPT ABW realizuje nałożone na ABW zadania w zakresie rozpoznania, zwalczania zagrożeń hybrydowych? Z informacji zawartych na stronie https://tpcoe.gov.pl/ wynika, że CPT ABW reprezentuje Polskę w projekcie EU-HYBNET (Empowering a Pan-European Network to Counter Hybrid Threats). Czy w związku z tym CPT ABW jest jednostką dedykowaną do tego typu działań w ABW?

16.  Czy prawdą jest, że kierownictwo CPT ABW wraz z prominentnymi osobami z ABW odbyło – w czasie trwania w Polsce zaostrzenia sytuacji epidemicznej w III kwartale 2020 r. – podróż studyjną na indonezyjską wyspę Bali? Czy prawdą jest, że osoby te nie odbyły po powrocie żadnej kwarantanny?

Oczywiście pytania są bardzo zasadne, ale szkoda, że nie ma zapytania o rozliczenia finansowe w związku z realizacja projektu antyterrorystycznego i kto ten projekt finansował.

Czy nie zachodzi obawa o konieczność zwrotu źle wydatkowanych funduszy i dlaczego tak mało było wizyt studyjnych dla wiodącej kadry, a może dla wybranej kadry kierowniczej?

Swoją drogą to repertuar „Agencji Bezkosztowych Wakacji” był ubogi tylko Bali, Japonia i  Australia?

Uwzględniając, że Australijczycy byli niegościnni i zamiast  zaaprobować rozdmuchany powyżej granice przyzwoitości skład delegacji i powitać serdecznie chlebem i kangurem, to zlecili jej okrojenie. A miało być tak fajnie…

Tymczasem teraz w centrali nabijają się bezczelnie z tych, którzy zostali skreśleni z listy szczęśliwców.

Ale wracajmy do tematu.

Szybkie, wręcz z prędkością kosmiczna awanse pani dyrektor Anny są zaskakujące z uwagi, że inna problematyka zawodowa była dotychczas jej domeną.

Długo pracowała w kadrach, była tłumaczem i dopiero z doskoku kurs oficerski w 2016r.stał się trampoliną do dalszej błyskawicznej kariery i tylko epizod w podyplomówce, a może znajomość z zastępcą Kamińskiego, ale nie bądźmy małostkowi.

Oczywiście nie będziemy się rozwodzić na temat kursu oficerskiego, ale gdyby kiedyś komisja sejmowa zażądała listę obecności kursantów i porównała ją z podróżami służbowymi osób przebywających na kursie czy z elektroniczną lista obecności w Centrali na Rakowieckiej, to mogłaby dojść do ciekawych wniosków, że być może nasi funkcjonariusze są posiadaczami darów charyzmatycznych o charakterze nadprzyrodzonym, jako doświadczające bilokacji i są w pełni świadomi swojego przebywania w dwóch miejscach jednocześnie.

Dotychczas występowanie bilokacji przypisywano hinduistycznym mistrzom duchowym i joginom, świętym katolickim oraz islamskim fakirom, a tu proszę w ABW też mamy takie osoby a na pewno jedną.

Ale na poważnie, to nie chce mi się wierzyć zawistnikom, że tak zdolna pani Ania lekceważyła obowiązki kursantki, ponieważ nie byłaby chyba dopuszczona do egzaminu oficerskiego.

Chociaż za czasów obecnego rozpasania w ABW to wszystko jest możliwe i tylko chwalić Boga, że jeszcze w medycynie Słońce Warszawy vel Mariusz Kamiński nie chce święcić triumfów.

Pokaż więcej Redakcja
Pokaż więcej w  Aktualne

Zobacz też

Archaiczność i niekompetentność. Były szef AW o problemach służb po rządach PiS

Jak odtworzyć polskie służby? Jakie są największe problemy polskich służb specjalnych po 8…