Po wielu publicznych informacjach o nadużyciach w zakresie finansów CBA wzięliśmy pod lupę Bilans za 2018 r. tej szacownej służby, która to jak mało kto zna się na finansach i prawie gospodarczym, o czym świadczą nieustanne komunikaty sukcesu (z reguły wątpliwego) prowadzone m.in. za pomocą konta na Twitterze @CBAgovPL , @StZaryn.

We wspomnianym Bilansie w pozycji B. AKTYWA OBROTOWE IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE na początek okresu widnieje puste miejsce, natomiast na dzień kończący rok obrotowy kwota 133 435,65 zł. Na stronie 6 opublikowanej Informacji Dodatkowej możemy wyczytać, że kwota ta dotyczy ubezpieczeń.

Dla mało wtajemniczonych w sprawach rachunkowości należy wspomnieć, że w tej pozycji bilansu ujmuje się m.in. zapłacone polisy ubezpieczeniowe w roku obrotowym, których część dotyczy roku następnego – zgodnie z tzw. zasadą memoriału. Oczywiście taka metodologia stosowana jest w jednostkach, które mają zamiar kontynuować swą działalność w dającej się przewidzieć przyszłości.

W świetle przedstawionych danych zasadne jest zadanie 3 pytań:

  1. Czy były Szef CBA Pan Ernest Bejdawraz z byłym Dyrektorem Biura Finansów Panem Danielem Art zawyżyli stratę CBA w 2017 r.?

i/lub

  • Czy były Szef CBA posiadał informację o likwidacji szacownych służb i planach powołania Agencji Bezpieczeństwa „Narodowego” (słowo „Narodowego” ujęliśmy w nawiasie nieprzypadkowo, bowiem deforma służb w wykonaniu ludzi tworzących Policję Polityczną nie zasługuje na miano określenia „Narodowego”) w wyniku czego nie wykazano żadnej kwoty w rozliczeniach międzyokresowych?

i/lub

  • Czy w 2017 r. ktoś „zapomniał” zawrzeć polisy ubezpieczeniowe?

Być może sprawa jest łatwiejsza do wyjaśnienia i brak podania kwoty wynika z braku znajomości ustawy o rachunkowości. Może być to jednak także spowodowane nad wyraz częstymi zmianami w zasadach (polityce) rachunkowości.

Jarosław Kościelny

Pokaż więcej Jan Piński
Pokaż więcej w  Aktualne

Zobacz też

Giertych: Conspiracy against Ukraine. Kaczynski, Orban, Putin – Injustice League

The following text by the former deputy prime minister of Poland and a well-known lawyer e…