Z regulaminu Zespołu Audytu Wewnętrznego CBA usunięto punkt mówiąc iż prowadzi ono badanie „procedur kontroli finansowej” – ustalił portal sluzbyspecjalne.com.

Szerokim echem w mediach odbiła się ostatnia afera w CBA, w której to kasjerka wyniosła z budynków CBA 5 milionów złotych w gotówce. Jak ujawnił portal sluzbyspecjalne.com defraudacja środków w CBA, była dużo większa niż tylko te 5 milionów złotych i zaczęła się już w 2016 r.

Teraz, krok po kroku, na podstawie jawnych dokumentów, pokażemy w jaki sposób kierownictwo CBA, stosując „kreatywną księgowość” a także zmieniając własne zarządzenia i decyzje próbuje wszystkie te nieprawidłowości „zalegalizować”.

W strukturze CBA są 4 jednostki organizacyjne odpowiedzialne – w mniejszym lub większym stopniu – za próby tej „legalizacji”. Są to „Gabinet Szefa”, „Biuro Prawne”, „Biuro Kontroli i Spraw Wewnętrznych (BKiSW)” oraz „Zespół Audytu Wewnętrznego (ZAW)”.

Zarządzeniem Szefa CBA z dnia 20 lutego 2007 r. wprowadzono regulamin organizacyjny ZAW. W regulaminie tym możemy przeczytać, że ZAW podlega bezpośrednio pod Szefa CBA. ZAW może kontrolować wszystkie jednostki organizacyjne, w tym także BKiSW. W normalnych warunkach ZAW prowadzi audyt na podstawie rocznych planów.

W sytuacjach nadzwyczajnych może także dokonywać pozaplanowych audytów. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że w latach 2015-2019 był tylko 1 (słownie: jeden) pozaplanowy audyt. I nie dotyczył on nadużyć w operowaniu funduszem operacyjnym.

Dużo ważniejszym zapisem w tym Zarządzeniu z 2007 r. jest zapis zadań jakie należą do ZAW. I tak w pkt 1 czytamy: „niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostkach organizacyjnych CBA, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego Szef CBA uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów”.

Tak było w 2007 r. Natomiast obecnie w tym regulaminie nie ma już mowy o procedurach kontroli finansowej. Ocenę tego, dlaczego ten zapis został usunięty z regulaminu, kiedy to się stało, a także inne przypadki pojawiających się lub znikających zapisów, pozostawiamy czytelnikom.

Ciąg Dalszy Nastąpi.

Pokaż więcej Redakcja
Pokaż więcej w  Aktualne

Zobacz też

Archaiczność i niekompetentność. Były szef AW o problemach służb po rządach PiS

Jak odtworzyć polskie służby? Jakie są największe problemy polskich służb specjalnych po 8…